صورت وضعیت

خلبانان 24
هواپیماهای موجود در ناوگان 87
مسیرها 868
مجموع ساعت پروازی: 3141:46
مجموع پرواز ها 2463
پرواز های عادی 2371
پرواز های چارتر 93
درصد پرواز های عادی 96.26 %

 آخرین پرواز ها

کد کاربریخلبانمبداءمقصدتاریخمدت پرواز
356488Luis Carlos Marques  SVMI  SBEG 18-01-2021 02:04
356488Luis Carlos Marques  SBEG  SVMI 17-01-2021 02:05
356488Luis Carlos Marques  SBKP  SBEG 17-01-2021 02:57
651792Leonardo Vasconcelos  GVAC  LFBO 15-01-2021 04:47
356488Luis Carlos Marques  SBBR  SBKP 14-01-2021 01:04

 خلبانان جدید

 رویداد های آینده

رویدادتاریخ

Nosso TeamSpeak - Brasil Amigos
Parceiros